Automatisk brandalarm giver brandmanden overblikket

Brand er altid en risiko i produktionsvirksomheder grundet de mange installationer og det store energiforbrug. Derfor er det også lovpligtigt med automatisk brandalarmeringsanlæg – også kaldet ABA.

Billede mangler

Hos emballagevirksomheden Baltic Packaging i Kastrup skulle der installeres ABA i produktionshallen. I samarbejde med rådgivende installatør Bo Wedell fandt man frem til den bedste løsning, som ud over alarmer også giver medarbejderne mulighed for at få frisk luft, når de har brug for det.

Anlægget fortæller brandmanden, hvad han skal gøre
Anlægget sikrer først og fremmest, at brandvæsenet kommer hurtigt frem i tilfælde af en alarm. Men anlægget giver også brandmanden overblik over situationen, når han kommer frem, så han hurtigt ved, hvad hans indsats skal være.

Anlægget hos Baltic Packaging har også fået installeret brandventilation. Det gør, at vinduerne i loftet åbner, så røggasserne kan slippe ud – og dermed undgår man også, at der kan ske en eksplosion.

Komfort for personalet er en ekstra bonus
En særlig funktion er derudover med til at øge komforten for medarbejderne i produktionsområdet. Anlægget har et komfort-tryk, så medarbejderne på en varm sommerdag kan trykke på en knap og hermed åbne vinduerne, så der kan komme frisk luft ned til dem.